Nederlands Genealogie gegevens familie Waterreus

Deze site bevat gegevens die horen bij http://members.ziggo.nl/jjw/ en vervangt jjw0.woelmuis.nl, maar vervalt per 1 november 2018 en wordt vervangen door jjw1holes.000webhostapp.com, jjw2.000webhostapp.com en jjw0.herobo.com

Overzicht van de laatste stand van mijn stamboomgegevens (in het Engels)

Overzicht van mijn stamboomgegevens stand september 2018

Test voor presentatie van mijn stamboom gegevens (gegevens september 2013) met meer indexen dan laatste stand

Parenteel van Cloderic (voorvader van Karel de Grote) [P2] (open de parenteel eerst en pas daarna de index) Index

Overzichten (javascript vereist)


English Genealogy data Waterreus Family

This site has data that is part of http://members.ziggo.nl/jjw/ and replaces jjw0.woelmuis.nl but will end on 1 november 2018. It will be replaced by jjw1holes.000webhostapp.com and jjw0.herobo.com

Overview of my latest genealogy data

Overview of my pedigree data per september 2018

Test for presenting my genealogy data (data september 2013) with more indexes than latest data

descendants of Chlodoric the Parricide (ancestor of Charlemagne) [D2] (open the descendants report before opening the index) Index

Reports (needs javascript)

www.000webhost.com